Contact Us

Mobile09302630428

Phone07132354691

Fax07132354691

Emailrezaebrahimi933@yahoo.com

طرح مشترک بیمه عمر

بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری مشترک به منظور رفع نیاز های بیمه ای خانواده طراحی گردیده است. در این بیمه نامه علاوه بر اینکه بیمه شده اصلی از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای بیمه نامه بهره مند است، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز می تواند در قالب همین بیمه نامه و تحت عنوان بیمه شده فرعی از پوشش های بیمه ای ارائه شده در بیمه نامه استفاده نماید

مزایای سرمایه گذاری:
1. تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت های بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه.
2. تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت طبق جدول پیوست بیمه نامه.
3. پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه.
4. امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
5. پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه.
6. پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه.

مزایای بیمه ای:
1. پرداخت اندوخته بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده اصلی در پایان مدت بیمه نامه طبق جدول پیوست و آخرین تغییرات صورت گرفته توسط بیمه گر
2. پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه به همراه اندوخته به استفاده کنندگان در صورت فوت به هر علت بیمه شده اصلی
3. پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کنندگان، در صورت فوت بیمه شده فرعی
4. پرداخت سرمایه بیماری های خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء، اصلی بدن و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن 60 سالگی ( حداکثر معادل 30% سرمایه فوت به هر علت ) برای هر یک از بیمه شدگان
5. پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه ( حداکثر تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت ) به استفاده کننده بیمه نامه در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان
6. معافیت پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه برای بیمه شده اصلی
7. پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم ( کلی و یا جزئی ) ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان
8. پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان ( حداکثر تا 10% مبلغ سرمایه فوت به هر علت

ایستگاه تفکر

مهمترین افراد در زندگی شما چه کسانی هستند؟

چه آرزوهایی برای آینده ی آنها دارید؟

چه اتفاقات غیرقابل پیش بینی ممکن است رخ دهد، که شما به آرزوهاتون نرسید؟

آیا از فردای خود خبر دارید؟

آیا اهمیتی برای بازنشستگی خود قائل هستید؟

آیا در آینده دغدغه ی ازدواج یا تحصیل برای فرزندانتان را دارید؟

باماتماس بگیرید تا بهترین آیتم ها را که به سودهای متفاوتی برسید به شما معرفی کنیم.